کوڤان ئاڤدەل رێڤەبەرێ چاڤدێریا بازرگانی ل زاخۆ: بزاڤان دکەین کۆ چ کەل و پەلێن ئێکسپایر د بازاران دا نەمینێن

زێدەتر ب دەنگ گۆھداریێ بکە.

بابەتێن گرێدای