ل زڤستانا چ کارتێکرن لسەر کێم کرنا کێشا لەشی نینە

مریەم رەسول، راھێنەرا لەش جوانیا ژنان تایبەت بۆ رادیۆیا دھۆک دیارکر، ل زڤستانا چ کارتێکرن لسەر کێم کرنا کێشا لەشی نینە

زێدەتر ب دەنگ گۆھداریێ بکە.

بابەتێن گرێدای