فەرماندێ ھێزا پێشمەرگێن پاراستنا ژینگەھێ جەمال سەعدو راگەھاند ل دیف ھندەک رێنمایا بو ھندەک کەسان ھەیە داران ببرن

زێدەتر ب دەنگ گۆھداریێ بکە.

بابەتێن گرێدای