ب ھزاران سالان مرۆڤ ل کوردستانێ ژیاینە

دکتور بێکەس بریفکانی ریڤەبەرئ شینواران ل پارێزگەھا دھوکێ بۆ رادیۆیا دھۆک دیار کر کۆ شارستانیەتا کەڤن ل کوردستانێ ھەبویە و ب ھزاران سالان مرۆڤ ل کوردستانێ ژیاینە و گەلەک جھێن گەشتیاری و کەلتوری بو گەلێ خۆ بجھـ ھێلاینە

بابەتێن گرێدای