ئەفرو د رۆژا ژدایکبوونا بارزانی و سەرھەلدانا دھۆکێ دا ھەوەکا دارچاندنێ ل دھوکێ ھاتە ئەنجام دان .

زێدەتر ب دەنگ گۆھداریێ بکە.

بابەتێن گرێدای