ئێڤارا دھۆکێ/ب رێکا پەیوەندیکرنێ دکتورە و دەرونناس و شارەزاییا نیاسینا کەسایەتیان پروین عبدالعزیز لدور دانەنیاسینا جورێن کەسایەتیێن مروڤا بن14-1-2024

بابەتێن گرێدای