ئابورناس و ماموستایێ زانکویێ کاوە عبدالعزیز راگەھاند ب ھەمی بەلگەڤە کەیسێ گوشتێ قودیکان بو داوکارێ گشتی رەوانەکرن و ئەوژی ب ئەرکێ خو رابوون

بابەتێن گرێدای