ئابورناس (د.کاوە عبدالعزیز) بو رادیویا دھوک راگەھاند بریارا ئەرزانکرنا بھایێ نانی و سەمونا و ھەر کالایەکێ دی دبازاری دا دبەرژەوەندیا وەلاتیان دایە

بابەتێن گرێدای